mediation-schermer.nl

Mediation? Hoe gaat het in zijn werk?

Een mediation bestaat uit zes fasen.

1. Voor de start,
2. Intake,
3. Mediationovereenkomst,
4. Mediationbijeenkomsten,
5. Onderhandelingsfase,
6. Einde:afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst.


Voor de start

Als u samen met degene(n) met wie u in conflict bent, hebt besloten om het conflict te willen oplossen, kunt u dat telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Ik neem op zo kort mogelijke termijn contact op met beide partijen om een aantal gegevens te verzamelen en zal er voor zorgen dat u alle nodige informatie ontvangt. Ook maak ik samen met u een afspraak voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst. Deze zal plaats vinden op een, voor u beiden, neutrale plek.

Intake en eerste bijeenkomst(en)

Zodra een afspraak voor de eerste bijeenkomst is gemaakt, is het verstandig om deze goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken voor u belangrijk zijn en wat het allerbelangrijkste is. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake genoemd). We maken kennis met elkaar en ik leg uit wat mediation inhoudt en wat u kunt verwachten. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

Mediationovereenkomst

Na de intake bespreek ik met u de inhoud van de mediationovereenkomst, zoals vertrouwelijkheid en geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator en andere betrokkenen: In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat een advocaat of adviseur bij het gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.
Ook stellen we gezamenlijk vast over welk onderwerp het conflict gaat. Wat de kwestie inhoudt. U verklaart dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen.
Ik verklaar dat ik onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heb bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Ook staat in de overeenkomst vermeld welk uurtarief geldt en hoe en op welke termijn dit betaald wordt.
Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Deze overeenkomst is heel belangrijk omdat alle afspraken op papier staan.
Als MfN-registermediator ben ik verplicht om met een mediationovereenkomst te werken.

Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten geef ik elke deelnemer beurtelings de gelegenheid zijn of haar kant van het conflict te vertellen.
Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt. Ook is het dan duidelijk wat voor ieder de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. Ik ondersteun u bij uw zoektocht naar mogelijke oplossingen. Heeft u oplossingen bedacht, dan wordt de haalbaarheid daarvan onder de loep genomen.

Einde: Vaststellingsovereenkomst

Oplossingen waarin de verschillende partijen zich kunnen vinden, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u heeft gemaakt. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. Als mediator zal ik dat aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Het vervolg zal/kan dan een gerechtelijke procedure zijn.

Lid van NMv, beroepsvereniging voor professionals in mediation.:


roos

  • www.mediatorsvereniging.nl

  • schelpen


    © 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl